Střešní zahrady

Střešní zahradu volíme vždy s ohledem na střešní konstrukci. Podle toho dělíme střešní zahrady na 2 základní skupiny – extenzivní a intenzivní.

Extenzivní střešní zahrady se vyznačují samostatným růstem rostlin v přírodních podmínkách. Nejsou tolik náročné na údržbu, existuje však jen omezený počet druhů rostlin, které tyto (často extrémní) podmínky vydrží. Jde zejména o nenáročné druhy trav a sukulentů. Vrstva substrátu není příliš vysoká, díky tomu nezatěžuje tolik střešní konstrukci.

Intenzivní střešní zahrady nejsou oproti tomu omezené pěstováním konkrétních druhů rostlin. Můžou se skládat téměř ze všech druhů rostlin, stromů i keřů. Nevýhodou je náročnější péče, nutnost závlahového systému a vyšší zatížení střešní konstrukce.